RKVV Obbicht - Voetballer

Wandelen

Sinds vele jaren organiseert de Afdeling Wandelen jaarlijks een kerstwandeltocht.

De afdeling wandelen is een volwaardig onderdeel van RKVV Obbicht en valt onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van RKVV Obbicht.

De afdeling Wandelen heeft tot doel het succesvol organiseren van de jaarlijkse Kerstwandelingen en het stimuleren van de wandelsport in zijn algemeenheid. De afd. Wandelen van RKVV Obbicht is lid van de Wandelsportbond KWBN afd. Limburg.

WC Obbicht maakt gebruik van de uniforme bepijling aangeboden door de KWBN afd. Limburg & Mulders Bergsport te Limbricht. Deze uniforme bepijling is via de KWBN afd. Limburg contact personen in bruikleen verkrijgbaar.

Iedere wandelaar is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Kerstwandelingen of hij/zij wel of geen lid is van KWBN. Iedereen is welkom. Echter voor leden van de KWBN is er een korting op het inschrijfgeld van toepassing (dit geldt sinds 2013 ook voor leden van Belgische of Duitse wandelbonden die in Obbicht komen wandelen). Het kortingsvoordeel is in het jaar 2017: 1 Euro.

Dit betekent dat het inschrijfgeld voor leden van KWBN 1,50 Euro bedraagt. Voor niet leden is het inschrijfgeld 2,50 Euro. De sticker is verkrijgbaar voor 0,25 Euro

De Obbichtse Kerstwandeling is ook geregistreerd bij de Nederlandse Federatie voor Volkssport waarmee voor de deelnemers een IVV stempel met afstandsvermelding te verkrijgen is in de daarvoor bestemde boekjes. De IVV stempel wordt voor alle afstanden afgegeven.

Via de links aan de linker kant van deze website (of door te klikken op onderstaande links) kunt u een bezoek brengen aan de diverse onderdelen van de afd. Wandelen op deze website:

Organisatie wandeltochten
Info wandeltocht 2017

Sponsoren