RKVV Obbicht - Voetballer

26 juni inloopbijeenkomst in harmonie Obbicht

26 juni inloopbijeenkomst in harmonie Obbicht

Op 26 juni a.s. zal tussen 18.30 en 21.00 uur in de harmoniezaal te Obbicht (Koestraat 8) een inloopbijeenkomst worden georganiseerd over de stand van zaken van de unilocatie van onderwijs- en sportvoorzieningen in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht. Tijdens deze avond zal o.m. het concept stedenbouwkundig ontwerp worden toegelicht en wordt de gelegenheid geboden vragen te stellen en opmerkingen te maken.

 

Archief