RKVV Obbicht - Voetballer

Welke regels gelden voor de stemming?

Bij een voldoende aantal vertegenwoordigde leden, brengt ieder lid een stem uit. Bij het tellen van de stemmen geldt voor vv Obbicht dat minimaal twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen vóór de fusie moet zijn, voordat het voorstel kan worden aangenomen. 

Wat is een Quorum*? 
Met het quorum wordt bedoeld dat minimaal twee derde van het aantal leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd moet zijn. Indien het quorum in de eerste vergadering niet gehaald wordt zal een tweede vergadering op een andere dag plaats vinden. Voor deze tweede vergadering geldt geen quorum. 

Mogen junioren ook stemmen? 
Ja, junioren zijn leden van de vereniging en zijn stemgerechtigd. Alle junioren tellen mee in het vaststellen van het quorum. 

Heeft iedereen evenveel inbreng in zijn stem? 
Ja, ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. 

Ik ben verhinderd, mag ik iemand anders machtigen? 
Ja, ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen. Weet je niet hoe je een machtigingsformulier zelf maakt, vraag dan een voorbeeld aan bij een van de bestuursleden. 

download>>> Machtigingsformulier

Wat gebeurt er indien het voorstel bij beide verenigingen wordt aangenomen? 
Zodra beide verenigingen instemmen met de fusie zullen de stukken ter goedkeuring naar de KNVB worden verzonden. Indien de KNVB akkoord gaat met de voorstellen, waar wij met z’n allen vanuit gaan, zullen we volgend jaar aan de competitie deelnemen als SV Argo. 

Wat gebeurt er indien het voorstel bij één van de verenigingen niet wordt aangenomen? 
In dat geval blijft vv Obbicht bestaan in de huidige vorm, en zal het bestuur zich moeten beraden hoe de toekomst van de club eruit gaat zien. 

Archief