RKVV Obbicht - Voetballer

Stem jij in met de fusie van vv Obbicht met vv Armada?

Beste Leden,

Het antwoord op deze belangrijke vraag willen wij graag van jullie horen.

Na een intensieve aanloopperiode waarin een heleboel vrijwilligers bergen vol werk hebben verzet, is het nu bijna zover. De besturen van vv Obbicht en vv Armada zijn van mening dat er een goede fundering ligt voor de nieuwe vereniging die SV Argo gaat heten.

Maar nu zijn ALLE leden, actief of niet, junior of senior, aan zet. Voordat we kunnen spreken over een fusie mogen de leden eerst hierover stemmen. Dat doen we op een Algemene Ledenvergadering, en middels deze mail nodigen wij u uit voor een Algemene Ledenvergadering op

Maandag 15 April om 19:00 uur in de kantine van vv Obbicht.

Er zal dan een stemronde zijn, waarbij de aanwezige leden op een stemformulier Ja of Nee kunnen aankruisen als antwoord op de volgende stelling. De besturen van vv Obbicht en vv Armada hebben, in navolging van de besluiten in eerdere afzonderlijke Algemene Ledenvergaderingen de fusie tussen beide verenigingen onderzocht en in kaart gebracht. De beschreven stukken hieromtrent liggen sinds 15 maart jl. ter inzage in de kantine. Stem jij in met de fusie van vv Obbicht met vv Armada?

Mocht het benodigde quorum niet gehaald worden, nodigt het bestuur u uit voor een tweede vergadering op

Dinsdag 23 april om 19:00 uur in de kantine van vv Obbicht.

De agenda van beide vergaderingen zijn:
1. Opening vergadering.
2. Controleren presentielijst.
3. Presentatie Stelling (zoals in deze uitnodiging is opgenomen).
4. Uitleg over geldigheid stembiljet.
5. Stemronde.
6. Bekendmaking stemming.
7. Sluiten vergadering.

Indien in de vergadering van 15 april tijdens de controle van de presentielijst blijkt dat het quorum* niet gehaald wordt, zullen de punten 3 tot en met 6 van de vergadering vervallen. Indien blijkt dat het quorum wel gehaald wordt, zal de tweede vergadering op 23 april komen te vervallen.

Ervan uitgaande dat jullie allemaal het belang van deze kwestie ervaren, zien we jullie graag op Maandag 15 april in de kantine! Mochten jullie vragen hebben, check dan s.v.p. eerst even onder deze mail. Daar hebben we meer uitleg gegeven over het proces. Mocht je vraag, of het antwoord er niet tussen staan, neem dan vooral contact op met iemand van het bestuur.

Ervan uitgaande dat jullie allemaal het belang van deze kwestie ervaren, zien we jullie graag op Maandag 15 april in de kantine!


Namens het bestuur van vv Obbicht,

Niek Wetzels
Voorzitter  

ps lees verder welke regels gelden voor de stemming?

Archief