RKVV Obbicht - Voetballer

Stand van zaken!

Beste leden van voetbalverenigingen Armada en Obbicht.

 

De laatste maanden is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de fusie van beide verenigingen.
Namens beide besturen willen wij alvast alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet tot nu toe. Echter, we zijn er nog niet. Wel willen wij jullie alvast informeren over de stand van zaken tot nu toe.

Omstreeks 1 maart moet het fusievoorstel ingediend worden bij de K.v.K. Wij vinden het zodoende passen om jullie als leden over de inhoud van dat voorstel te informeren op woensdag 27 februari om 20:30 uur in de Oos Hoes in Grevenbicht.

 

>>>>Alle leden van beide verenigingen zijn van harte welkom!<<<<

De besturen zullen samen met de leden van de fusiecommissie het opgestelde fusievoorstel doornemen. Indien nodig aangevuld met informatie uit de werkgroepen.
De eerste informatie die we met jullie willen delen is het volgende persbericht dat vanavond verzonden wordt. V.V. Armada en VV Obbicht zoeken nieuwe naam als fusieclub Grevenbicht-Obbicht, 14 februari 2019.

Met ingang van het seizoen 2019-2020 hebben v.v. Armada (anno 1936) en VV Obbicht (anno 1924) het voornemen als fusieclub gezamenlijk deel te nemen aan de voetbalcompetitie. Hoe gaat de nieuwe club heten? Wat de naam van de fusieclub wordt, is op dit moment nog niet bekend.

De fusiecommissie heeft het plan opgevat om inwoners van beide dorpen de gelegenheid te geven om mee te denken over de naam van de nieuwe club. Het indienen van naamsuggesties kan tot en met vrijdag 22 februari 2019 via nieuwe.naam.armada.obbicht@gmail.com.
Uit alle reacties wordt een top 5 samengesteld. Deze wordt aan de leden voorgelegd tijdens de informatiebijeenkomst gehouden op 27 februari a.s. Uiteindelijk bepalen de leden welke naam de nieuwe club gaat voeren. In de veronderstelling jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Namens beide besturen
voorzitter Caspar Vossen (Armada) en voorzitter Niek Wetzels (Obbicht)

 

Agenda informatiebijeenkomst 27-02-2019:

1. Opening.

2. Vaststellen agenda

3. Tijdspad tot aan de fusie

4. Fusievoorstel.

5. Mededelingen werkgroepen.

6. Naam nieuwe vereniging

7. Rondvraag.

8. Afsluiting

 

Archief