RKVV Obbicht - Voetballer

Vrijwilligersavond verplaatst

De vrijwilligersavond wordt verplaatst naar een te nog nader te bepalen datum.

Tijdens de laatste ledenvergadering is aangekondigd dat de vrijwilligersavond plaats zal vinden op 19 januari a.s. Deze zal echter worden verplaatst naar een nog nader te bepalen datum.

Archief