RKVV Obbicht - Voetballer

In memoriam Nol Paland

In memoriam Nol Paland

Afgelopen donderdag op 80 jarige leeftijd, is ons erelid Nol Paland (70 jaar lid) overleden in het MUMC te Maastricht.
Nol was een trouwe supporter en een graag geziene gast, tijdens trainingen en wedstrijden.
"Die van os" was steevast een opmerking die hij gekscherend maakte tijdens zijn bezoekjes aan de Baendj.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met het verlies van hun man, vader en opa.

namens bestuur rkvv Obbicht                   


De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 15 november, om 10:30 uur, in de St. Willibrorduskerk.

Aansluitend vindt de crematie in stilte plaats.

Avondwake is op woensdag 14 november, om 19:15 uur, bovengenoemde kerk

Archief