RKVV Obbicht - Voetballer

Onderwerp: Samenwerking vv Armada-Obbicht: Standpunt bestuur vv Obbicht

Onderstaand bericht is de letterlijke tekst van relevante delen van onze brief en presentatie aan bestuur vv Armada zoals met hen beproken op woensdag 11-04-2018:

Het bestuur van vv Obbicht heeft op woensdag 04-04-2018 vergaderd over een samenwerking tussen de seniorenteams van vv Obbicht en vv Armada, om hierover een definitief standpunt in te nemen. Het advies van de commissie om op korte termijn volledig samen te werken (en optie tot fusie), alsmede het door de commissie uitgewerkte voorstel op 07-03-2018, en de door ons gevoerde gesprekken met selectiespelers en informatie richting 3e team, zijn hiertoe geëvalueerd.

We zijn overtuigd dat een samenwerking de goede stap vooruit is richting de fusie die de enige oplossing is tot het bestaansrecht van één voetbalvereniging in onze woonkernen. Diezelfde realiteitszin vinden we ook terug bij onze leden en dat is een belangrijk positief punt.

Als bestuur van vv Obbicht kunnen we zeker meegaan in de grote lijnen van het advies en voorstel van de commissie. De snelheid/termijn om komend seizoen een samenwerking te hebben is belangrijk, maar juist ook zorgvuldigheid en goede voorbereiding is van groot belang.

We hebben deze factoren gedegen overwogen en daarbij zijn we tot de conclusie gekomen dat beide verenigingen sámen de voorbereidingen in een integrale organisatie moeten uitvoeren om de kans op een goede start van een volledige samenwerking te maximaliseren. In dit perspectief vinden wij dat we samen nog niet voldoende voorbereidingen hebben en krijgen ingevuld om een volledige samenwerking met ingang van komend seizoen 2018/2019 te doen slagen.

Natuurlijk bestaat grote druk, bij beide verenigingen in uiteenlopende opzichten, maar de belangen van nu mogen niet ten koste gaan van zorgvuldigheid en voorbereiding die de lange termijn dienen voor alle leden én vrijwilligers. ... 
Het bestuur van vv Obbicht begrijpt de dringende vraag van het bestuur van vv Armada voor het realiseren van een volledige samenwerking met ingang van komend seizoen 2018/2019, maar is van mening dat zorgvuldigheid en gedegen voorbereiding bij het realiseren van een samenwerking belangrijker is dan de snelheid waarop deze samenwerking wordt gerealiseerd.

Om deze reden wil het bestuur van vv Obbicht het hierboven beschreven standpunt innemen en voorleggen bij het bestuur van vv Armada:

· Sámen de voorbereidingen in een integrale organisatie uitvoeren om een volledige samenwerking met ingang van het daarop volgend seizoen 2019/2020 te doen slagen.

· Deze samenwerking kracht bijzetten en uitdragen: een goede stap vooruit zetten om wel al onze 3e teams met ingang van komend seizoen 2018/2019 op beide locaties te laten voetballen.

In het belang van beide verenigingen en de toekomstige samenwerking/fusie ter behoud van amateurvoetbal in onze woonkernen, gaan we graag met vv Armada het pad op om dit te realiseren.

Bestuur vv Obbicht 

Archief