RKVV Obbicht - Voetballer

25 jaar lid!

25 jaar lid!

Tijdens de 93e jaar vergadering van onze vereniging is Roy Louvenberg geëerd met een club pin voor zijn 25 jaar lidmaatschap. Roy bekleed op dit moment als bestuurslid de functie alg. zaken en is verder nog actief op ons 3e elftal. Roy alias Sjtouf speelt verder ook een actieve rol tijdens het organiseren van onze terugkerende activiteiten in enn rondom de kantine.

Roy super bedankt voor jouw jaren lange lidmaatschap én actieve rol als bestuurslid.
Namens leden en bestuur PROFICIAT!!!

Archief