RKVV Obbicht - Voetballer

Commissie Reünie op zoek naar oude foto's en ander materiaal

Commissie Reünie op zoek naar oude foto's en ander materiaal

Op vrijdag 2 mei zal behalve de receptie een reünie plaats vinden van (oud)leden van RKVV Obbicht.


Inmiddels is er een commissie bij elkaar die de reünie organiseert. Deze commissie bestaat uit Martin Beckers, Rob Coenen, Wil Conjour, Lambert Props, Frits Salden en Dave Vencken. Zij roept leden, oud-leden en (oud)dorpsgenoten op om historische foto's beschikbaar te stellen aan RKVV Obbicht voor een tentoonstelling tijdens het feestweekend. Behalve foto's willen we ook oude shirts, sjaaltjes, mutsen, speldjes, affiches, etc. tentoon stellen. Met het beschikbaar gesteld materiaal zal zorgvuldig worden omgegaan, zodat dit na afloop van het weekend weer aan de juiste eigenaar terug bezorgd kan worden.


Fotomateriaal en andere spullen kunnen ingeleverd worden bij Martin Beckers, Vonderstraat 17, Obbicht (T046-4855373). Kenmerk ingeleverde foto's of andere materialen door ze met naam in een enveloppe te doen. Foto's worden gescand en door RKVV Obbicht gereproduceerd, zodat de originelen niet in de feesttent opgehangen hoeven te worden.

Vragen of reageren? Stuur een e-mail naar vvobbicht90reunie@gmail.com.

Archief