RKVV Obbicht - Voetballer

Aan- en afmelden

Aan- en afmelden als lid van RKVV Obbicht
RKVV Obbicht werkt bij voorkeur met automatische incasso om de contributies te innen. Dit vergemakkelijkt de administratie behoorlijk, die door vrijwilligers gedaan wordt.

Aanmelden
Door middel van het invullen van het formulier "Automatische incasso". Download het formulier hier en stuur het op naar RKVV Obbicht, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 155, 6120 AD Born

Afmelden
Schriftelijk of per mail t.a.v. Dave Vencken secretariaat@rkvvobbicht.nl, voor 31 mei van het kalenderjaar: RKVV Obbicht, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 155, 6120 AD Born

De tarieven voor seizoen 2015-2016, geaccordeerd tijdens de jaarvergadering van 12 november 2015:

CategorieStandaardKader
Actief€ 130,00€  65,00
Niet actief€   65,00€   32,50
Recreactief€   65,00€   32,50
Junioren/pupillen€   70,00    n.v.t.

Deze voorgestelde tarieven zijn goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering (12-11-2015).

Inning contributie:
- Bij de nota zit een automatisch incasso formulier. Bij niet invullen en retourneren zijn de kosten voor betaling via nota volgend jaar € 5.

Sponsoren