RKVV Obbicht - Voetballer

Jaarvergadering

Jaarvergadering

Beste leden,

Via deze weg willen wij jullie van harte uitnodigen voor onze 94e jaarvergadering op donderdag 29 november a.s.
Vanaf 19 uur zijn zowel het financiele jaarverslag als de notulen van de ledenvergadering van 2 mei, inzichtelijk in onze bestuurskamer.

De vergadering start om 19:30 uur.

Hopende op wederom een goede opkomst.

Namens bestuur r.k.v.v. Obbicht

Sponsoren