RKVV Obbicht - Voetballer

91e jaarvergadering RKVV Obbicht

Betreft: uitnodiging 91e jaarvergadering


Geacht lid,

Hierbij nodigen we u uit voor de 91e jaarvergadering van RKVV Obbicht, die plaats zal vinden op donderdag 12 november 2015, vanaf 19:30 uur in de kantine.

Voorafgaande de vergadering zullen zowel het financieel jaarverslag, als de notulen van de 90e jaarvergadering ter inzage klaar liggen van 19:00 tot 19:30uur. Tijdens de vergadering zullen de financiƫn beknopt gepresenteerd worden.

Agenda

  • Opening vergadering (19:30uur)
  • Notulen 90e jaarvergadering (ter goedkeuring)
  • Secretarieel jaarverslag
  • Financieel jaarverslag, begroting 2015-2016 en kascontrole
  • Contributies
  • Aftredend bestuurslid Rob Coenen, verkiesbaar stellen nieuw bestuurslid Wilbert Mulleners
  • Rondvraag
  • Sluiting

Bijwonen van de jaarvergadering is de uitgelezen mogelijkheid om uw stem te laten horen. We hopen dan ook op een grote opkomst. Mocht u verhinderd zijn, kunt u zich afmelden bij een van de bestuursleden. Graag treffen wij u in de kantine op donderdag 12 november!

Sportieve groeten,

Bestuur RKVV Obbicht,
Rob Coenen, Mat Jaspers, Roy Louvenberg, Dave Vencken en Niek Wetzels.

Sponsoren