RKVV Obbicht - Voetballer

Seizoensafsluiting seniorenteams

Seizoensafsluiting seniorenteams

Onze club kan terugkijken op een succesvol seizoen door eerst het binnenhalen van het kampioenschap en vervolgens ook nog promotie naar de Vierde Klasse af te dwingen. Dit succesvolle seizoen willen wij graag gezamenlijk met jullie afsluiten en wel op zondag 28 juni.


Tijdens deze seizoensafsluiting zal er eerst een voetvolley toernooitje worden georganiseerd gevolgd door een BBQ. Om een inventarisatie te kunnen maken van het aantal deelnemers (zowel voor het voetvolley toernooi als voor de BBQ) willen wij jullie vragen je in te schrijven vóór woensdag 24 juni. Daarnaast vragen wij een eigen bijdrage voor de BBQ van 5 euro. Inschrijven kan bij Dominique Savelkoul (06-36342166 of dominique_savelkoul@live.nl) in teams (4 of 5 personen) of individueel (mocht je alleen willen BBQen of onverhoops geen team op de been kunnen krijgen). Betalen van de eigen bijdrage kan eveneens bij Dominique of door over te maken naar NL19 RABO 0152 3194 92 tvn Stichting VV Obbicht Promotion. Het toernooi zal starten rond 14 uur afhankelijk van het aantal teams. De BBQ start om 18 uur.

Tot zondag 28 juni!

Bestuur RKVV Obbicht

Sponsoren