RKVV Obbicht - Voetballer

90e jaarvergadering

90e jaarvergadering

De jaarvergadering stond aanvankelijk gepland op donderdag 11 december, maar is uitgesteld naar 28 januari 2015. Zie nieuwsbericht elders op deze website.

---------

Obbicht, 11 december 2014

Aan: leden RKVV Obbicht

Betreft: uitnodiging 90e jaarvergadering

Geacht lid,

Hierbij nodigen we u als lid uit voor de 90e jaarvergadering van RKVV Obbicht, die plaats zal vinden op woensdag 28 januari 2015, vanaf 19:30 uur in de kantine.

Voorafgaande de vergadering zal het financieel jaarverslag ter inzage klaar liggen van 19:00 tot 19:30uur. Tijdens de vergadering zal een beknopte versie gepresenteerd worden.

Agenda

  • Opening vergadering
  • Notulen 89e jaarvergadering
  • Secretarieel jaarverslag
  • Financieel jaarverslag, begroting 2014-2015 en kascontrole
  • Contributies
  • Terugblik 90-jarig jubileum 1 mei 2014
  • Herkiesbaar stellen bestuursleden Roy Louvenberg en Niek Wetzels, verkiesbaar stellen als bestuurslid Mat Jaspers.
  • Rondvraag
  • Sluiting

Mocht u verhinderd zijn, kunt u zich afmelden bij een van de bestuursleden. Graag treffen wij u in de kantine op woensdag 28 januari!

Sportieve groeten,

Bestuur RKVV Obbicht,
Rob Coenen, Roy Louvenberg, Dave Vencken en Niek Wetzels.

Sponsoren